LPG (Liguified Petroleum Gas) som i Norge er mest kjendt som propangass er den internasjonale betegnelsen for hydrokarbonene propan og butan.

Jæren Gass forhandler kun gass av høyeste kvalitet, Propan 95.

Propan 95 består av max 5% Butan og minimum 95% propan

Bruksområder til propangass/LPG

Propan er den mest allsidige energikilde i verden. Den brukes daglig i alt fra husholdning, drivstoff for kjøretøy og til industrielle bruk. Siden propan er så tilgjengelig over hele verden så er den en voksende og viktig kilde til energi for millioner av mennesker.

Noen bruksområder de er mye av i norske industrier er;
– Asfaltproduksjon
– Vaskerier
– Smelteverk
– Ulike tørkeprosesser
– Produksjon av plastprodukter
– Strålepaneler til oppvarming av haller

Propan har i flere år blitt brukt mye i næringsmiddelindustrien fordi denne gassen har unike egenskaper som høy renhet og gode regulerbarhet.

Eksempler på slike industrier er:
– Bakerier
– Restauranter
– Kaffebrennerier
– Andre virksomheter som benytter damp.

Propangass har også blitt brukt i landbruket til ulike oppgaver som:
– Korntørke
– Oppvarming av gartnerier
– Oppvarming av driftsbyggninger/kyllinghus

De gangende propangass/LPG brukes i private hjem, benyttes ofte ordet boliggass. Et boliggassanlegg består ofte av en gasspeis, gasskomfyr på kjøkkenet, utegrill og en gasskjele til produksjon av vannbåren varme.

Klima og miljø aspekt ved bruk av propan

Forbrenningsavgasser fra propanbruk er fri for tungmetaller, sot, svovel og partikler, som er en stor fordel som klima men også arbeidsmiljø, helse og nærmiljøet.

I forhold til olje blir CO2-utslipp redusert med minimum 14% ved bruk av propan, men grunnet høyere virkningsgrad ihht. lavere energiforbruk kan de reduseres med så mye som 50%.

I et lokalt/globalt perspektiv er de store miljøfordeler å konvertere fra olje til propan.

Global oppvarmingsutfordringer finnes de ingen rask og enkel løsning for men ved bytting til propan istedenfor fyringsolje bidras de til umiddelbar reduksjon i CO2-utslipp som er en stor lokal luftforbedring.

Ved ønskelig kan en klimakompansere med miljøgass for å sikret et av de reneste brenslene i verden samtidig som man bidrar til kostnadseffektiv reduksjon av globale CO₂-utslipp.

Datablad